پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 311219 نتیجه
جهان سیم اصفهان - شرکت 31301115 کابل مسی روکشدار اصفهان 100 387 تن
جهان سیم اصفهان - شرکت 31301111 انواع سیم مسی روکشدار اصفهان 100 883 تن
سلیمانی طادی - محمد 31101216 انواع الکتروموتورتکفاز اصفهان 100 250,000 عدد
قاسمی اندانی - حیدر 31201611 تابلوی برق فشار قوی اصفهان 100 30 دستگاه
جنتیان - محمدرضا 28991352 پایه فلزی چراغ اصفهان 100 1,000 عدد
جنتیان - محمدرضا 31501613 انواع چراغهای پارکی اصفهان 100 4,000 عدد
امین زوار - امین اله 31201613 تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت اصفهان 100 100 دستگاه
فتوحی - سیدجمال وکتیرائی-مهدی وجعفری دلیگانی-محمدعلی 31501550 قاب چراغهای روشنائی اصفهان 100 50,000 عدد
سرجوقیان - مصطفی 31501550 قاب چراغهای روشنائی اصفهان 100 16,000 عدد
خراسانی فردوانی - اکبر 31201424 دوشاخه برق معمولی اصفهان 100 200,000 عدد
رضایی - مرتضی 25201375 قطعات پلاستیکی تزریقی اصفهان 100 50 تن
رضایی آدریانی- حسین 31101233 الکتروموتور یونیورسال اصفهان 100 300 تن
ساخت ملزومات برق اصفهان-شرکت 31201613 تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت اصفهان 100 120 سلول
پلوئی-علیرضاواحمدی شاهدانی- حمیدرضا 25201767 اتصالات شبکه گازرسانی اصفهان 100 150 تن
افشاری اسفیدواجانی- امیر 31201614 تابلوی کنتور برق اصفهان 100 200 سلول
نور باران شفق-شرکت 31501310 لامپهای کم مصرف الکترونیکی اصفهان 100 3,500,000 عدد
انرژی گستر سپاهان- شرکت 31401135 باطری خودرو اصفهان 100 3,000,000 عدد
خسروی - محمدکاظم و میرصانعی - خانم سادات و مرتضی 31501533 چراغهای تونلی اصفهان 100 200,000 دستگاه
حاج کاظمیان-مهدی 31501538 چراغ فلورسنت پربازده خطی اصفهان 100 200,000 عدد
حسینی-سید مهدی 31201613 تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت اصفهان 100 200 دستگاه