پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 141 تا 160 از کل 311217 نتیجه
پارس معدن تیراژ 2720412481 کاتد مس جنوب کرمان 63 1,600 تن
فرآوری مس درخشان تخت گنبد 1320612382 کنسانتره مس سولفیدی کرمان 86 90,000 تن
ماد شیمی 1310412309 کنسانتره آهن هرمزگان 5 2,500,000 تن
آلیاژسازان کرج 1320612382 کنسانتره مس سولفیدی البرز 97 2,200 تن
آلیاژسازان کرج 2720412481 کاتد مس البرز 97 660 تن
محسن راضی 1310412310 گندله آهن کرمانشاه 2 60,000 تن
مجتمع معدنی کانسار مینای اسپادانا 1310412309 کنسانتره آهن کردستان 0 150,000 تن
کومه معدن پارس 1320612382 کنسانتره مس سولفیدی خراسان رضوی 0 11,100 تن
بازرگانی نگار صنعت ومعدن کامیاب 1320512353 کرومیت دانه بندی شده خراسان رضوی 0 20,000 تن
فرشید نجفی نیا 1320512350 کنسانتره روی زنجان 5 80,000 تن
فرشید نجفی نیا 1320512351 کنسانتره سرب زنجان 5 20,000 تن
یامور شن زنجان 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده زنجان 1 36,500 تن
صدر معادن ایرانیان 1320612381 کنسانتره مس اکسیدی خراسان جنوبی 0 350 تن
صدر معادن ایرانیان 1320612382 کنسانتره مس سولفیدی خراسان جنوبی 0 2,000 تن
عبدالرسول معظمی پور 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده فارس 0 100,000 تن
فولاد دنا آسیا 1310412309 کنسانتره آهن کهگیلویه و بویر احمد 4 1,200,000 تن
فولاد دنا آسیا 1310412310 گندله آهن کهگیلویه و بویر احمد 4 1,200,000 تن
فولاد دنا آسیا 2710512494 آهن اسفنجی به شکل گندله و کلوخه کهگیلویه و بویر احمد 4 800,000 تن
ماهور یوسفی سنگانی 1310412308 سنگ آهن دانه بندی شده خراسان رضوی 0 20,000 تن
فولاد گستر الماس 1310412309 کنسانتره آهن کردستان 8 2,000,000 تن