پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 81 تا 100 از کل 311219 نتیجه
تعاونی 26 31201611 تابلوی برق فشار قوی کرمانشاه 100 100 دستگاه
تعاونی 26 31201612 تابلوی برق فشارمتوسط تا33کیلوولت کرمانشاه 100 400 دستگاه
تعاونی 26 36101110 انواع صندلی باچهارچوب فلزی کرمانشاه 100 20,000 عدد
تعاونی 26 36101311 میزونیمکت مدارس فلزی کرمانشاه 100 10,000 عدد
تعاونی 26 36101211 فایل ودراور فلزی کرمانشاه 100 1,000 عدد
تعاونی 26 33111638 کمد بایگانی کرمانشاه 100 1,000 عدد
تعاونی 237 31101663 ترانس لامپهای جیوه ای کرمانشاه 100 750,000 عدد
تعاونی 237 31101661 چک ترانس لامپ مهتابی کرمانشاه 100 2,700,000 عدد
کابل باختر 31301110 انواع کابل وسیم برق کرمانشاه 100 3,000 تن
کابل باختر 31301119 کابل آلومینیومی روکشدار کرمانشاه 100 1,000 تن
کابل باختر 28991217 انواع مفتول-کابل آلومینیومی بامغزی فولادی کرمانشاه 100 500 تن
صنایع روشنایی نورفروزان کرمانشاه 31301110 انواع کابل وسیم برق عایق بندی شده کرمانشاه 100 1,200 تن
صنایع روشنایی نورفروزان کرمانشاه 31201613 تابلوبرق فشارضعیف تا1کیلوولت کرمانشاه 100 1,200 سلول
پمپاژ تعاونی 60 31101110 انواع الکتروموتوربالای یک اسب کرمانشاه 100 9,500 عدد
اتو ترانس غرب 31101662 ترانس لامپهای هالوژن کرمانشاه 100 150,000 عدد
اتو ترانس غرب 31101661 چک ترانس لامپ مهتابی کرمانشاه 100 400,000 عدد
اتو ترانس غرب 31101664 ترانس لامپهای بخارسدیم وهلیوم کرمانشاه 100 120,000 عدد
اتو ترانس غرب 31101540 انواع بالاست الکترونیکی کرمانشاه 100 900,000 عدد
اتو ترانس غرب 28911120 پرسکاری انواع فلزات کرمانشاه 100 100 تن
توان صنعت تبادل 31201613 تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت کرمانشاه 100 900 سلول