پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 61 تا 80 از کل 311217 نتیجه
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان 13101113 کنسانتره آهن خراسان رضوی 12 2,600,000 تن
سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص 13101113 کنسانتره آهن کرمان 41 10,000,000 تن
سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص 27101420 گندله یا توده اهن کرمان 41 10,000,000 تن
تولیدی معدنی مدوار 13201617 کنسانتره مس کرمان 78 2,500 تن
سنگ آهن گل کهر 13101113 کنسانتره آهن کرمان 59 6,000,000 تن
خرس سفیدشمال 13201617 کنسانتره مس آذربایجان شرقی 94 100,000 تن
تغلیظ مس میدوک 13201617 کنسانتره مس کرمان 2 100,000 تن
معدنکاران انگوران 13201523 کنسانتره روی یزد 5 5,000 تن
معدنکاران انگوران 13201522 کنسانتره سرب یزد 5 700 تن
مینا پودر کرمان 13101114 سنگ اهن دانه بندی کرمان 6 300,000 تن
مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 13101113 کنسانتره آهن کرمان 85 300,000 تن
مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان 27101410 موادومحصولات میانی تولید اهن وفولاد اهن اسفنجی کرمان 85 200,000 تن
مس و آهن مروارید سلطانیه 13101114 سنگ اهن دانه بندی زنجان 2 360,000 تن
معادن فلات مرکزی 13101113 کنسانتره آهن یزد 11 30,000 تن
مس تخت گنبد 13201617 کنسانتره مس کرمان 4 90,000 تن
ملی صنایع مس ایران 13201617 کنسانتره مس یزد 16 120,000 تن
ملی صنایع مس ایران 27201514 مس تصفیه شده یا مس کاتد یزد 16 3,000 تن
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 13101113 کنسانتره آهن کرمان 94 4,000,000 تن
محمد اکبرزاده 13101114 سنگ اهن دانه بندی کرمان 1 200,000 تن
مینای کویر حدید 13101114 سنگ اهن دانه بندی کرمان 99 2,000,000 تن