نام واحد : سنگ آهن گل کهر

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ناصر تقی زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 2610630
 • شماره مجوز : 4/44192
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 6,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%