نام واحد : پلیمر هرمز برکه

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بندر عباس...
 • تلفن شرکت : *******761جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******763جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابراهیم رفیعی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی)

نام محصول : محصولات و قطعات پلاستیکی مرتبط با کشاورزی، دام پروری و شیلات

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 13/41895
 • تاریخ مجوز : 24/12/1395
 • کد محصول : 2520312503
 • شرح محصول : محصولات و قطعات پلاستیکی مرتبط با کشاورزی، دام پروری و شیلات
 • ظرفیت : 828 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%