نام واحد : فرایند شیمی صدرا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ********472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان آسیای2خیابان اروپا ابتدای خیابان ایپک جنب فرایند توسعه پلیمر
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد تقی وفادوست
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک سرمایه گذاری خارجی

نام محصول : انواع لوازم و قطعات پلاستیکی وسایل نقلیه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 41585
 • تاریخ مجوز : 18/08/1393
 • کد محصول : 2520312559
 • شرح محصول : انواع لوازم و قطعات پلاستیکی وسایل نقلیه
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%