نام واحد : صنایع پلاستیک هستی آسیا

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کوشش
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رحمتی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی ولیعصر

نام محصول : ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (غیر اسفنجی)

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 56971
 • تاریخ مجوز : 13/11/1392
 • کد محصول : 2520512474
 • شرح محصول : ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (غیر اسفنجی)
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%