نام واحد : نشاگستر پردیس

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعتگران جنوبی ، خیابان بهره روی
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین صفری دهکاء
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : لوله تک جداره گاز از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 127/42104
 • تاریخ مجوز : 19/11/1395
 • کد محصول : 2520512330
 • شرح محصول : لوله تک جداره گاز از پلی اتیلن
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%