نام واحد : فناور آریا آژند

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی زاویه )
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : میرمحمد سیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ملات خشک معمولی

 • سریال مجوز : 580200000000
 • شماره مجوز : 9172
 • تاریخ مجوز : 12/03/1393
 • کد محصول : 2695512311
 • شرح محصول : ملات خشک معمولی
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%