نام واحد : تعاونی احسان پلاستیک مهر

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شمس آباد فاز...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز توسعه قطعه شماره 160 از بلوک دی تی
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نازعلی محبوبی چمبلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 36969
 • تاریخ مجوز : 05/11/1392
 • کد محصول : 2520412444
 • شرح محصول : انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 636 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%