نام واحد : مهر علی نژاد حسین زنگلانی

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان بلوار...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 15 جاده زرند
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهر علی نژاد حسین زنگلانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آسفالت

 • سریال مجوز : 580203000000
 • شماره مجوز : 4960
 • تاریخ مجوز : 09/02/1394
 • کد محصول : 2699412303
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 250,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%