نام واحد : کاشی آینه سیصدو سی و یک آباده

 • استان : فارس
 • شهر : آباده
 • نشانی شرکت : فرهنگ شهر ک 6...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : احمد رضا فرخی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مواد اولیه کاشی و سرامیک به روش تر

 • سریال مجوز : 580206000000
 • شماره مجوز : 17132
 • تاریخ مجوز : 16/04/1390
 • کد محصول : 2693412333
 • شرح محصول : مواد اولیه کاشی و سرامیک به روش تر
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%