نام واحد : علی احمدی

 • استان : فارس
 • شهر : خرم بید
 • نشانی شرکت : ناحیه 1 شهرک...
 • تلفن شرکت : *******752جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی احمدی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برش انواع سنگ مرمریت

 • سریال مجوز : 580206000000
 • شماره مجوز : 77003
 • تاریخ مجوز : 01/09/1391
 • کد محصول : 2696412308
 • شرح محصول : برش انواع سنگ مرمریت
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%