نام واحد : محمدحسین کوچکی نژاد

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک اشتهارد...
 • تلفن شرکت : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد حسابی غربی گلبرگ 2 گلزار 2 شماره 1618
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین کوچکی نژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : سرسیم برق

 • سریال مجوز : 1764903
 • شماره مجوز : 62954
 • تاریخ مجوز : 11/02/1389
 • کد محصول : 31201514
 • شرح محصول : انواع سرسیم
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%