نام واحد : صنایع برق شعاع

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : لاله زارنو...
 • تلفن شرکت : ***********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ابعلی اول بومهن بلوارقریبی خ بیات پ 47
 • تلفن واحد : *********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا رئوف پناه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سرپیچ

 • سریال مجوز : 1765599
 • شماره مجوز : 55226
 • تاریخ مجوز : 14/04/1383
 • کد محصول : 31201415
 • شرح محصول : سرپیچ لامپ
 • ظرفیت : 900,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%