نام واحد : بک پیشرو

نام محصول : شارژ صنعتی ومخابراتی

 • سریال مجوز : 1765602
 • شماره مجوز : 461010
 • تاریخ مجوز : 22/10/1377
 • کد محصول : 31101636
 • شرح محصول : شارژر مخابراتی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%