نام واحد : یراق آوران پویا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ مطهری خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد بلوارابوریحان دکترحسابی شرقی قطعات 3387و3388
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور رهبری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : قطعات فلزی شبکه برق

 • سریال مجوز : 1774364
 • شماره مجوز : 81671
 • تاریخ مجوز : 07/08/1387
 • کد محصول : 31201145
 • شرح محصول : قطعات فلزی شبکه برق
 • ظرفیت : 6,825 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%