نام واحد : داود پاشا خسروی مقدم

نام محصول : تابلو فشار ضعیف ومتوسط

 • سریال مجوز : 1774909
 • شماره مجوز : 43074
 • تاریخ مجوز : 28/12/1384
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 1,670 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%