نام واحد : روشنکاران غرب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر8جاده سنندج جنب پست برق ت 4247661
 • تلفن واحد : ****472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ****472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دکل برق

 • سریال مجوز : 1502514
 • شماره مجوز : 12965
 • تاریخ مجوز : 16/10/1380
 • کد محصول : 28111132
 • شرح محصول : دکل های انتقال نیرو
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%