نام واحد : نایل ایران جایگزین 1

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : شهرکرد- شهرک...
 • تلفن شرکت : *********038جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرکرد - شهرک صنعتی شهرکرد
 • تلفن واحد : ************333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد نصیری دهکردی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : طناب نوری

 • سریال مجوز : 1801510
 • شماره مجوز : 1678
 • تاریخ مجوز : 05/02/1386
 • کد محصول : 31301410
 • شرح محصول : انواع کابل های الیاف نوری ومواداولیه انها
 • ظرفیت : 400,000 متر
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%