نام واحد : حسن حاجیان

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه خ...
 • تلفن شرکت : ****722جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه شهرک صنعتی فرامان خ جهاد3
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن حاجیان
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرامان

نام محصول : ماشین الات حفاری ومعدنی وقطعات

 • سریال مجوز : 1502533
 • شماره مجوز : 6197
 • تاریخ مجوز : 19/03/1388
 • کد محصول : 29241110
 • شرح محصول : ماشین الات حفاری ومعدنی وقطعات
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%