نام واحد : سیم وکابل سیماب شهرکرد

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : شهرکرد- خ...
 • تلفن شرکت : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شهرکرد-بهارستان ششم
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید نامدار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : سیم لخت هوایی

 • سریال مجوز : 1803507
 • شماره مجوز : 6694
 • تاریخ مجوز : 12/04/1385
 • کد محصول : 31201143
 • شرح محصول : سیم لخت هوائی
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%