نام واحد : هالیسان

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهرکرد
 • نشانی شرکت : شهرکرد - شهرک...
 • تلفن شرکت : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان شهرکرد - شهرک صنعتی شهرکرد
 • تلفن واحد : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید حیدری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهرکرد

نام محصول : انواع لامپهای گازی

 • سریال مجوز : 1804943
 • شماره مجوز : 17848
 • تاریخ مجوز : 15/11/1387
 • کد محصول : 31501220
 • شرح محصول : انواع لامپهای گازی
 • ظرفیت : 250,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%