نام واحد : نورسازان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : طرقبه وشاندیز
 • نشانی شرکت : مشهدج طرقبه ک...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدج طرقبه ک 5تل:8431957و091151523957623888و4222288-0512
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد باقر ابن الرضا
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرپیچ مهتابی

 • سریال مجوز : 1901204
 • شماره مجوز : 42754
 • تاریخ مجوز : 20/01/1361
 • کد محصول : 31201417
 • شرح محصول : سرپیچ مهتابی
 • ظرفیت : 1,750,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%