نام واحد : محمد اکبرزاده

نام محصول : سنگ اهن دانه بندی

 • سریال مجوز : 2611483
 • شماره مجوز : Apr-29
 • تاریخ مجوز : 10/02/1390
 • کد محصول : 13101114
 • شرح محصول : سنگ اهن دانه بندی
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%