نام واحد : خیام الکتریک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : ******225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیشابور - بلوار رسالتپ 816
 • تلفن واحد : ******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید حمید حسینی مقدم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرپیچ لامپ

 • سریال مجوز : 1903754
 • شماره مجوز : 5484
 • تاریخ مجوز : 14/12/1386
 • کد محصول : 31201415
 • شرح محصول : سرپیچ لامپ
 • ظرفیت : 2,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%