نام واحد : فنی توس نیرو

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد - ابتدای...
 • تلفن شرکت : ******365جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - ابتدای ج سرخس مقابل شرکت گاز
 • تلفن واحد : ******365جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود سلطانی فر
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کلیدهای هوائی

 • سریال مجوز : 1904996
 • شماره مجوز : 14187
 • تاریخ مجوز : 28/04/1384
 • کد محصول : 31201113
 • شرح محصول : انواع کلیدهای هوائی
 • ظرفیت : 10,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%