نام واحد : روشن تاب توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد- ابتدای...
 • تلفن شرکت : ****381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد- ابتدای ج نیشابور- رباط طرق
 • تلفن واحد : ****381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اصغر قلعه قافی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع ترمینال الکتریکی

 • سریال مجوز : 1906193
 • شماره مجوز : 10361
 • تاریخ مجوز : 07/06/1388
 • کد محصول : 31201550
 • شرح محصول : انواع ترمینال الکتریکی
 • ظرفیت : 2,500 هزار عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%