نام واحد : سراج نورتوس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : تهران - بلوار...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدشهرک صنعتی طوس 1بلوارصنعت تعاون جنوبی مقابل جهان افروز
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدرضا هاشمی علیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : چراغهای جلو خودرو

 • سریال مجوز : 1911082
 • شماره مجوز : 11360
 • تاریخ مجوز : 05/06/1391
 • کد محصول : 31901212
 • شرح محصول : چراغهای جلو خودرو
 • ظرفیت : 1,600,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%