نام واحد : برق ایمن بوشهر گروه 1

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر خ انقلاب
 • تلفن شرکت : **237جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر- خیابان انقلاب پلاک 1 308 تلفن 23728
 • تلفن واحد : **237جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحیم کریمی
 • تلفن مدیر : **237جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ

 • سریال مجوز : 1600162
 • شماره مجوز : 9569
 • تاریخ مجوز : 19/11/1367
 • کد محصول : 32101330
 • شرح محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%