نام واحد : تنوتابان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد-...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد- احمدآباد-ناصرخسرو بین 10و12 پ 64 تل: 825102و829024
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبر علی اکبرزاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوهای تبلیغاتی

 • سریال مجوز : 1911893
 • شماره مجوز : 52090
 • تاریخ مجوز : 20/12/1377
 • کد محصول : 31501615
 • شرح محصول : تابلوهای تبلیغاتی
 • ظرفیت : 500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%