نام واحد : ثابت الکتریک ذکریاثابت گلستانی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد-خ خواجه...
 • تلفن شرکت : ********270جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قوچان ش توس
 • تلفن واحد : ****270جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دوشاخه وسیم رابط

 • سریال مجوز : 1913236
 • شماره مجوز : 60152
 • تاریخ مجوز : 01/11/1381
 • کد محصول : 31201427
 • شرح محصول : دوشاخه وسیم رابط
 • ظرفیت : 2,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%