نام واحد : ارش همایونی

نام محصول : شن و ماسه کوهی

 • سریال مجوز : 580159000000
 • شماره مجوز : 36445
 • تاریخ مجوز : 24/11/1392
 • کد محصول : 1410512326
 • شرح محصول : شن و ماسه کوهی
 • ظرفیت : 370,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%