نام واحد : نورسامان شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهدج...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدج جدیدقوچان روبروی سیم الکتریک خراسان
 • تلفن واحد : ************665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رحیمیون
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع چراغهای پارکی

 • سریال مجوز : 1913841
 • شماره مجوز : 61539
 • تاریخ مجوز : 15/12/1380
 • کد محصول : 31501613
 • شرح محصول : انواع چراغهای پارکی
 • ظرفیت : 20,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%