نام واحد : شامان گستر شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهدب معلم...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد جاده قوچان شهرک صنعتی ماشین سازی قطعه 174
 • تلفن واحد : ****605جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : قطعات پرسی بدنه خودرو

 • سریال مجوز : 1916396
 • شماره مجوز : 16270
 • تاریخ مجوز : 23/06/1384
 • کد محصول : 34201216
 • شرح محصول : قطعات پرسی بدنه خودرو
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%