نام واحد : علی آملی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد- خ گاز...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - ج کلات روستای کاظم اباد
 • تلفن واحد : ****273جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی آملی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ فلورسنت

 • سریال مجوز : 1917088
 • شماره مجوز : 19338
 • تاریخ مجوز : 18/06/1382
 • کد محصول : 31501538
 • شرح محصول : چراغ فلورسنت
 • ظرفیت : 20,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%