نام واحد : صنایع خیام کابل خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : ******225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیشابور - بلواررسالت جنب شرکت خیام الکتریک
 • تلفن واحد : ******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید هاشم حسینی مقدم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابل برق تخت

 • سریال مجوز : 1918276
 • شماره مجوز : 1699
 • تاریخ مجوز : 06/04/1386
 • کد محصول : 31301118
 • شرح محصول : کابل برق تخت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%