نام واحد : افروغ

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد - صندوق...
 • تلفن شرکت : ****245جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - ج کلات شهرک صنعتی مشهد قطعه 201
 • تلفن واحد : ******245جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داوود باقری
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مشهد (طوس)

نام محصول : انواع لامپهای فلورسنت

 • سریال مجوز : 1919600
 • شماره مجوز : 10728
 • تاریخ مجوز : 16/01/1390
 • کد محصول : 31501210
 • شرح محصول : انواع لامپهای فلورسنت
 • ظرفیت : 15,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%