نام واحد : تعاونی نیواصنعت سمنگان

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان-خ...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان-شهرک صنعتی شماره دو
 • تلفن واحد : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی گلستانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان1

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2612346
 • شماره مجوز : 4/31718
 • تاریخ مجوز : 01/05/1391
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 125 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%