نام واحد : حسن امیریان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد ج شاندیز...
 • تلفن شرکت : *******512جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد ج شاندیز ویرانی 20 پ 7
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن امیریان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مجموعه کامل درب بازکن

 • سریال مجوز : 1930116
 • شماره مجوز : 10116
 • تاریخ مجوز : 24/01/1388
 • کد محصول : 31901512
 • شرح محصول : مجموعه کامل درب بازکن
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%