نام واحد : صنایع الکتریک توس آرا

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : گناباد
 • نشانی شرکت : گناباد
 • تلفن شرکت : ****725جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گناباد خ حافظ 22
 • تلفن واحد : ****725جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر زنده دل
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم کنترل وهدایت خودروGPS

 • سریال مجوز : 1930186
 • شماره مجوز : 34882
 • تاریخ مجوز : 29/02/1388
 • کد محصول : 31901153
 • شرح محصول : سیستم کنترل وهدایت خودروGPS
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%