نام واحد : دز دزفول - ملک محمد ریاحی

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ابتدای جاده شوشتر شهرک مدرس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ملک محمد ریاحی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو

 • سریال مجوز : 2000659
 • شماره مجوز : 1623
 • تاریخ مجوز : 30/01/1362
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 600 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%