نام واحد : تابلوبرق بهبهان

نام محصول : تابلوی برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 2001537
 • شماره مجوز : 11065
 • تاریخ مجوز : 03/10/1373
 • کد محصول : 31201611
 • شرح محصول : تابلوی برق فشار قوی
 • ظرفیت : 50 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%