نام واحد : بین المللی اسمیران

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مشتاق مشتاقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 2612457
 • شماره مجوز : 47686
 • تاریخ مجوز : 03/07/1391
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 500,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%