نام واحد : طیف آسا

 • استان : خوزستان
 • شهر : آبادان
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : **350جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی خ 18
 • تلفن واحد : ************602جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلوی برق فشار قوی

 • سریال مجوز : 2003643
 • شماره مجوز : 10656
 • تاریخ مجوز : 03/12/1378
 • کد محصول : 31201611
 • شرح محصول : تابلوی برق فشار قوی
 • ظرفیت : 264 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%