نام واحد : ارسلان تقیان دنیایی

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز خ سلمان...
 • تلفن شرکت : ****221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره2 میدان مرکزی جنب منبع آب
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ارسلان تقیان دنیایی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : چاپ دیجیتال روی انواع فلکس بنر

 • سریال مجوز : 2010844
 • شماره مجوز : 15196
 • تاریخ مجوز : 21/07/1387
 • کد محصول : 22211228
 • شرح محصول : چاپ دیجیتال
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%