نام واحد : نوسازی کاران خوزستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : واقع در محل...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اهواز 3 خیابان ابتکار 4
 • تلفن واحد : ******442جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالباقی پور صدامی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 3

نام محصول : انواع تابلوهای برق

 • سریال مجوز : 2014991
 • شماره مجوز : 16191
 • تاریخ مجوز : 04/08/1388
 • کد محصول : 31201610
 • شرح محصول : انواع تابلوهای برق وتجهیزات مربوطه
 • ظرفیت : 200 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%