نام واحد : تنگوان سبز آسیا

 • استان : خوزستان
 • شهر : اندیمشک
 • نشانی شرکت : تهران سعادت...
 • تلفن شرکت : *****886جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره یک
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید خزائلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اندیمشک 1

نام محصول : دینام خودرو

 • سریال مجوز : 2017387
 • شماره مجوز : 25391
 • تاریخ مجوز : 07/12/1387
 • کد محصول : 31901133
 • شرح محصول : دینام خودرو
 • ظرفیت : 20,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%