نام واحد : کانی نورزنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان کوی...
 • تلفن شرکت : ****523جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان شهرک صنعتی شماره 1- خ تیر نبش روزبه 9
 • تلفن واحد : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کانی نورزنجان
 • تلفن مدیر : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : انواع چک ترانس مهتابی

 • سریال مجوز : 2106148
 • شماره مجوز : 1062
 • تاریخ مجوز : 03/02/1383
 • کد محصول : 31101661
 • شرح محصول : چک ترانس لامپ مهتابی
 • ظرفیت : 810,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%